Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan …

How useful was this Sped UP?

Click on a Heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this Sped UP.